Arbeidsmarktinformatie.


Vacaturegroei afgelopen kwartaal
0%

Afname ww-uitkeringen afgelopen jaar
-0%

Verwachte groei voltijdsbanen 2016
0%

Voor een sterkere Achterhoek!

Alwin Schweckhorst

Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) is een essentiële partner binnen de Achterhoek Agenda 2020, waarin overheden, ondernemers en organisaties samen optrekken voor een vitale Achterhoek. Het POA maakt de knelpunten op de arbeidsmarkt transparant en fungeert als aanjager bij het oplossen hiervan. Dit vergt een permanente focus op een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt. POA heeft de verantwoordelijkheid om witte vlekken te signaleren en zonodig hiervoor projecten te initiëren en draagvlak te creëren.


Alwin Schweckhorst - Voorziter POA Achterhoek

Activiteiten
0

BRANCHES
0

Activiteiten.

Bekijk onze huidige activiteiten in het kader van de volgende regionale activiteiten. Bent u nieuwsgierig naar de activiteiten en de resultaten van POA in het afgelopen jaar? Lees er alles over in ons Jaarverslag.

Bekijk de activiteiten

In de Achterhoek gonst het van vernieuwing. Bedrijven in de maakindustrie en vele andere sectoren zetten in op een nieuwe beweging, die ook wel de vierde industriële revolutie wordt genoemd: Smart Industry. Door informatie- en communicatietechnologie te integreren in de processen van organisaties, realiseer je slimmere, efficiëntere en meer hoogwaardige producten en diensten. En laten Achterhoekers daar nou bijzonder goed in zijn. Want slim werken zit in onze genen. Dat maakt de Achterhoek bij uitstek de broedplaats voor innovatie en de landingsplaats voor ondernemerschap en talent.

Lees meer over Smarthub >

Basisschoolleerlingen maken kennis met techniek

In de week van maandag 13 tot en met vrijdag 17 maart maakten 666 Achterhoekse basisschoolleerlingen op diverse manieren kennis met techniek tijdens de Week van de Techniek Achterhoek.

Met dank aan de bedrijven Hosokwawa Micron, Kramp, Pas Reform, Kremer Installatie, Zandvoort Draadindustrie, Kaak Group, Van Raam, Reigersuspension en Staja konden er maar liefst 285 leerlingen uit de groepen 7 en 8 op excursie. Leerlingen, begeleiders en de gastbedrijven reageren enthousiast op deze bedrijfbezoeken en geven aan dat zij volgend jaar graag weer meedoen.

In samenwerking met het VHTO (landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) zijn er lessen verzorgd over programmeren. Om vooral meisjes te enhousiasmeren voor techniek worden deze lessen gegeven door rolmodellen. De lessen werden aangeboden aan de scholen in de gemeente Doetinchem voor de groepen 5/6. In totaal 191 leerlingen hebben het programma gevolgd.

Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart stond bij het stadhuis van Doetinchem een grote trailer. Dit reizend laboratorium van de Rijksunivesiteit Groningen bood leerlingen uit groep 8 de kans om kennis te maken met Jouw Energie van Morgen. 190 Doetinchemse leerlingen maakten er hun eigen zonnecel. Ook wethouder van onderwijs Maureen Sluiter kwam een kijkje nemen.

Van 8 tot en met 21 maart 2017 vond het InnovatieFestival 2017 plaats op diverse locaties in de Achterhoek. Achterhoekse ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid hebben de handen ineengeslagen om uiteenlopende evenementen te organiseren, die een positief en energiek beeld geven van de Achterhoek als innovatieve regio.

Lees meer over Innovatiefestival 2017

Nieuw Werk, het Sectorplan Achterhoek biedt een oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt in de Achterhoek door scholings- en begeleidingstrajecten voor werknemers en werkzoekenden die op zoek zijn naar een nieuwe werkomgeving, binnen of buiten hun sector.

De partners van Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek zijn de stichting Studie Impuls Regio Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek, WGV Zorg en Welzijn, Koninklijke Metaalunie, ROC Graafschap College, UWV Werkbedrijf, FNV en POA Achterhoek.

Lees meer over Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek >

Het is Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON) versterkt de maakindustrie in Oost-Nederland door innovatiebevordering, talent- en kennisontwikkeling op het gebied van High Tech Systemen en Materialen. De focus van het CIVON ligt op het ondersteunen van innovatievragen uit de markt met innovatieve oplossingen.

Het CIVON is het centrum voor bedrijven die ondersteuning nodig hebben voor innovatie en voor jongeren die kiezen voor een technische opleiding in het mbo. Het CIVON organiseert opleiding- en trainingsactiviteiten voor bedrijven in de maakindustrie.

Lees meer over CIVON

Nieuwsbrief.

Minimaal 1x per maand nieuwe en relevante arbeidsinformatie, automatisch in uw e-mail. Met ruim duizend leden de populairste bron voor werkgevers, onderwijspartijen en overheidsinstanties in de Achterhoek!