Activiteiten.

Binnen het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) werken werkgevers, onderwijspartijen en overheid samen om een betere aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te realiseren, nu en in de toekomst. POA Achterhoek is een essentiële partner binnen het thema Smart Werken van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. De Achterhoek kent een specifieke problematiek van enerzijds een krimpgebied en anderzijds een sterk veranderende vraag van werkgevers met betrekking tot technische en sociale innovatie. Deze vraag van werkgevers wordt binnen het POA gemonitord. Met haar agenda sluit POA ook aan op het Gelders beleidskader onderwijs en arbeidsmarkt 2016-2019 “Uit de crisis, aan het werk!”

Activiteiten die vanuit dit kader expliciet aandacht krijgen zijn:


Voor een totaaloverzicht van toekomstige activiteiten en projecten raden wij u aan een kijkje te nemen in het Jaarplan Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek 2017, ons jaarplan kunt u hier downloaden!

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

Smarthub Achterhoek

In de Achterhoek gonst het van vernieuwing. Bedrijven in de maakindustrie en vele andere sectoren zetten in op een nieuwe beweging, die ook wel de vierde industriële revolutie wordt genoemd: Smart Industry. Toekomst in de maak.


History

Week van de Techniek

De Achterhoek heeft een enorme groeipotentie, door haar sterke maakindustrie, ligging en cultuur om samen te werken en de krachten te bundelen. De Week van de Techniek maakt jongeren en enthousiast voor techniek!


History

InnovatieFestival 2017

Het InnovatieFestival heeft van 8 tot en met 21 maart plaatsgevonden op locaties in de Achterhoek.


History

Sectorplan Achterhoek “Nieuw Werk”

Het Sectorplan helpt werkgevers moeilijke vervulbare vacatures te bezetten. Talentvolle werknemers komen, al dan niet uit een andere sector, door maatwerk scholing en begeleiding beschikbaar voor deze vacatures.


History
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery