Regionale Arbeidsmarktinformatie – Achterhoek


De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie geven per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken op de regionale arbeidsmarkt, met aandacht voor WW-uitkeringen, vacatures op werk.nl en niet-werkende werkzoekenden (NWW). De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie zijn beschikbaar in pdf-formaat.

Downloaden

Regio in Beeld – Achterhoek


Regio in Beeld geeft u per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast vindt u er informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt.

Downloaden

UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018


De arbeidsmarktprognose geeft de verwachtingen weer die UWV heeft voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Er wordt ingegaan op de vraag naar arbeid door werkgevers, het aanbod van arbeid door werknemers en zelfstandigen en de discrepanties op de arbeidsmarkt, zoals het aantal WW-uitkeringen en onvervulde vacatures.

Downloaden

Basiscijfers Jeugd


Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een beeld van de actuele kansen en mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt en stagemarkt.
De gegevens in de Basiscijfers Jeugd kunnen het startpunt vormen voor gerichte actie en sectorale verdiepingen in de regio. Zo kunnen de basiscijfers een bijdrage leveren aan de invulling van de regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Downloaden

SBB Barometer


De beschikbaarheid van stage -en leerbanen is van groot belang voor het goed opleiden van deelnemers in het mbo. Iedere deelnemer in het mbo volgt immers een deel van de opleiding in de praktijk. De Barometer laat zien hoe de beschikbaarheid van stages en leerbanen zich ontwikkelt en waar mogelijke knelpunten zijn. De Barometer schenkt ook altijd aandacht aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Downloaden